Shalat para maksumin Shalat Rasulullah saw

Sayid Ibnu Thawus meriwayatkan bahwa Imam Ali Ridha as pernah ditanya tentang shalat Ja’far at-Thayyar. Beliau menjawab, “Mengapa kalian lupa dengan shalat Rasulullah saw? Mungkin Rasulullah saw belum pernah melakukan shalat Ja’far tersebut, dan Ja’far juga belum pernah melaksanakan shalat beliau itu!” Perawi berkata, “Jika begitu, ajarkanlah shalat (Rasulullah saw) tersebut kepadaku!” Beliau berkata, “Kerjakanlah shalat 2 rakaat, dan di setiap rakaat, bacalah surah al-Fatihah 1 kali dan innaa anzalnaahu (surah al-Qadr) 15 kali. Bacalah juga surah al-Qadr tersebut ketika ruku, bangun dari ruku, sujud pertama, bangun dari sujud pertama, sujud kedua, dan bangun dari sujud kedua masing-masing 15 kali. Setelah itu, bacalah tasyahud dan salam. Jika engkau telah selesai melaksanakan shalat, tidak akan ada dosa yang tersisa dalam dirimu kecuali akan diampuni oleh Allah dan setiap keperluan yang engkau minta, pasti akan dikabulkan. (Mafatih al-Jinan, Kunci-kunci Surga Jilid 1, karya Syekh Abbas Al-Qummi, Penerbit Al-Huda, cet. Ke-2 tahun 2009, hal. 150).

Shalat Ali bin Abi Thalib as

Syekh Thusi dan Sayid Ibnu Thawus ra meriwayatkan bahwa Imam Ja’far Shadiq as berkata, “Sesiapa di antara kalian melaksanakan shalat Amirul Mukminin as yang berjumlah 4 rakaat, niscaya ia akan terbersihkan dari dosa seperti ia baru lahir dari perut ibunya dan segala keperluannya akan dipenuhi. Pada setiap rakaat, bacalah surah al-Fatihah 1 kali dan surah al-Ikhlas 50 kali. (Mafatih al-Jinan, Kunci-kunci Surga Jilid 1, karya Syekh Abbas Al-Qummi, Penerbit Al-Huda, cet. Ke-2 tahun 2009, hal. 152).

Shalat Sayidah Fathimah Az-Zahra as

Diriwayatkan bahwa Sayidah Fathimah az-Zahra as selalu melaksanakan shalat dua rakaat (di siang hari Jumat) yang telah diajarkan malaikat Jibril kepada beliau. Pada rakaat pertama setelah membaca surah al-Fatihah, beliau membaca surah al-Qadr 100 kali dan pada rakaat kedua setelah itu, membaca surah al-Ikhlas 100 kali…
Syekh Thusi berkata dalam Mishbah al-Mutahajjidin, “Shalat Sayidah Fathimah as adalah dua rakaat. Pada rakaat pertama, membaca surah al-Fatihah dan 100 kali surah al-Qadr dan di rakaat kedua, membaca surah al-Fatihah dan 100 kali surah al-Ikhlas. Setelah mengucapkan salam, membaca tasbih Sayidah Fathimah as, lalu membaca doa Subhana dzil ‘izzisy syamikh…hingga akhir doa seperti telah disebutkan di atas. (Mafatih al-Jinan, Kunci-kunci Surga Jilid 1, karya Syekh Abbas Al-Qummi, Penerbit Al-Huda, cet. Ke-2 tahun 2009, hal. 156-157).

Shalat Imam Hasan as

Shalat Imam Hasan as pada hari Jumat adalah 4 rakaat seperti shalat Amirul Mukminin as. Shalat beliau yang lain adalah 4 rakaat dan pada setiap rakaatnya membaca surah al-Fatihah 1 kali dan surah al-Ikhlas 25 kali. (Mafatih al-Jinan, Kunci-kunci Surga Jilid 1, karya Syekh Abbas Al-Qummi, Penerbit Al-Huda, cet. Ke-2 tahun 2009, hal. 159).


Shalat Imam Husain as

Shalat Husain as adalah 4 rakaat. Pada setiap rakaat membaca surah al-Fatihah dan al-Ikhlas masing-masing 50 kali. Membaca kedua surah di atas masing-masing 10 kali pada saat ruku, bangun dari ruku, sujud pertama, duduk di antara dua sujud, dan sujud kedua. (Mafatih al-Jinan, Kunci-kunci Surga Jilid 1, karya Syekh Abbas Al-Qummi, Penerbit Al-Huda, cet. Ke-2 tahun 2009, hal. 160).

Shalat Imam Ali Zainal Abidin as

Shalat beliau adalah 4 rakaat. Pada setiap rakaat, membaca surah al-Fatihah sekali dan surah al-Ikhlas 100 kali. (Mafatih al-Jinan, Kunci-kunci Surga Jilid 1, karya Syekh Abbas Al-Qummi, Penerbit Al-Huda, cet. Ke-2 tahun 2009, hal. 165).
Shalat Imam Muhammad Baqir as
Shalat beliau adalah 2 rakaat. Pada setiap rakaat, membaca surah al-Fatihah sekali dan subhanallahi wal hamdulillahi wa la ilaha illallahu wallahu akbar 100 kali. (Mafatih al-Jinan, Kunci-kunci Surga Jilid 1, karya Syekh Abbas Al-Qummi, Penerbit Al-Huda, cet. Ke-2 tahun 2009, hal. 166).

Shalat Imam Ja’far Shadiq as

Shalat beliau adalah 2 rakaat. Pada setiap rakaat, membaca surah al-Fatihah sekali dan ayat syahidallaahu annahuu laa ilaaha illaa huwa wal malaaikatu wa ulul ilmi qaaiman bil qisth, laa ilaaha illaa huwal aziizul hakiim, innaddiina indallaahil islaam, wa makhtalafal ladziina uutul kitaabi illaa min ba’di maa jaat humul ilmu baghyan bainahum, wa man yakfur bi aayaatillaahi fa innallaaha sariiul hisaab 100 kali. (Mafatih al-Jinan, Kunci-kunci Surga Jilid 1, karya Syekh Abbas Al-Qummi, Penerbit Al-Huda, cet. Ke-2 tahun 2009, hal. 167).

Shalat Imam Musa al-Kazhim as

Shalat beliau adalah 2 rakaat. Pada setiap rakaat, membaca surah al-Fatihah sekali dan surah al-Ikhlash 12 kali. (Mafatih al-Jinan, Kunci-kunci Surga Jilid 1, karya Syekh Abbas Al-Qummi, Penerbit Al-Huda, cet. Ke-2 tahun 2009, hal. 168).

Shalat Imam Ridha as

Shalat beliau adalah 6 rakaat. Pada setiap rakaat, membaca surah al-Fatihah sekali dan surah al-Insan 10 kali. (Mafatih al-Jinan, Kunci-kunci Surga Jilid 1, karya Syekh Abbas Al-Qummi, Penerbit Al-Huda, cet. Ke-2 tahun 2009, hal. 169).

Shalat Imam Jawad as

Shalat beliau adalah 2 rakaat. Pada setiap rakaat, membaca surah al-Fatihah sekali dan surah al-Ikhlas 70 kali. (Mafatih al-Jinan, Kunci-kunci Surga Jilid 1, karya Syekh Abbas Al-Qummi, Penerbit Al-Huda, cet. Ke-2 tahun 2009, hal. 169).
Shalat Imam Ali Hadi as

Shalat Imam Ali Hadi as berjumlah 2 rakaat. Pada rakaat pertama, membaca surah al-Fatihah dan Yasin serta pada rakaat kedua, membaca surah al-Fatihah dan surah ar-Rahman (masing-masing satu kali). (Mafatih al-Jinan, Kunci-kunci Surga Jilid 1, karya Syekh Abbas Al-Qummi, Penerbit Al-Huda, cet. Ke-2 tahun 2009, hal. 170).

Shalat Imam Hasan al-Askari as

Shalat beliau adalah 4 rakaat. Pada dua rakaat pertama setelah membaca surah al-Fatihah, membaca surah az-Zilzal 15 kali dan pada dua rakaat terakhir setelah membaca surah al-Fatihah, membaca surah al-Ikhlas 15 kali. (Mafatih al-Jinan, Kunci-kunci Surga Jilid 1, karya Syekh Abbas Al-Qummi, Penerbit Al-Huda, cet. Ke-2 tahun 2009, hal. 171).

Shalat Imam Mahdi as

Shalat ini berjumlah 2 rakaat. Pada setiap rakaat, membaca surah al-Fatihah dan al-Ikhlas (masing-masing sekali). Ketika sampai pada ayat iyyaka na’budu wa iyyaka nasta’in (ayat ke-5 surah al-Fatihah), ulangilah bacaan ayat ini 100 kali. (Mafatih al-Jinan, Kunci-kunci Surga Jilid 1, karya Syekh Abbas Al-Qummi, Penerbit Al-Huda, cet. Ke-2 tahun 2009, hal. 172).

Shalat Ja’far ath-Thayyar as

Shalat ini adalah yang paling mujarab. Shalat ini diriwayatkan dengan sanad-sanad mu’tabar dan memiliki banyak keutamaan. Terutama adalah pengampunan dosa-dosa besar.
Waktu yang paling utama untuk melaksanakan shalat ini adalah permulaan siang hari Jumat. Shalat ini berjumlah 4 rakaat dengan dua tasyahud dan salam. Pada rakaat pertama setelah membaca surah al-Fatihah, bacalah surah al-Zilzal, pada rakaat kedua bacalah surah al-Adiyat, pada rakaat ketiga bacalah surah an-Nashr, dan pada rakaat keempat bacalah surah al-Ikhlas. Setelah membaca setiap surah-surah di atas, bacalah subhaanallaahi wal hamdulillaahi wa laa ilaaha ilaallaahu wallaahu akbar 15 kali. Juga bacalah tasbih di atas ketika ruku, bangun dari ruku, sujud pertama, bangun dari sujud, sujud kedua dan duduk istirahat antara dua rakaat masing-masing 10 kali. Jumlah tasbih yang harus dibaca pada empat rakaat tersebut adalah 300 kali. (Mafatih al-Jinan, Kunci-kunci Surga Jilid 1, karya Syekh Abbas Al-Qummi, Penerbit Al-Huda, cet. Ke-2 tahun 2009, hal. 173-174).

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s